poniedziałek, 28 marca 2016

Nieśmiała Wiosna - Ojcowski Park Narodowy

Troszkę opornie wiosna przychodzi w tym roku, po szaroburej sobocie pierwszy dzień świąt w końcu przyniósł trochę słońca. Aby nie spędzić wielkanocnego popołudnia na objadaniu się i "nicnierobieniu" wybraliśmy kierunek na północ od Krakowa - Ojców. Jest coś kameralnego w tym miejscu, jest przestrzeń na komplentacje i na kontakt z naturą, mam też wrażenie, że nie jest tu zbyt wielu przypadkowych turystów. Raz na czas lubię tu wracać. Poniżej kilka słów z historii Ojcowskiego Parku Narodowego ze strony http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/…/historia_utworzenia.ht…
Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają początku XIX w. i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. Odkryto tu wówczas wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Oprócz tego ojcowski krajobraz stał się tematem reportaży i wspomnień oraz natchnieniem dla wielu artystów i poetów. Piękno Doliny Prądnika, bogata flora i fauna, interesująca przeszłość archeologiczna skłaniały licznych przybyszów do objęcia ochroną tego zakątka ówczesnego Królestwa Kongresowego, nazywanego nawet "Polską Szwajcarią".
W 1981 r. w związku z utworzeniem w woj. krakowskim Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych ustanowiono wokół OPN strefę ochronną o powierzchni 7000 ha. Jej ponowne prawne usankcjonowanie nastąpiło w związku z korektą granic Parku w 1997 r. Powierzchnia strefy ochronnej, zwanej otuliną wynosi 6777 ha.